Tartalomfejlesztés

Minden oktatási cél egyedi legyen szó egy cég belső képzéséről, vagy egy ágazat szakmai ismereteinek átadásáról. A képzés akkor válhat hatékonnyá, ha a képzésben résztvevők számára a tanulás élményszerűvé tehető. Ebben segíthet a mikrolearning egységekből álló digitális tananyag.

Mikrolearning feljlesztési elveink:

    1. A tartalom legyen könnyen érthető, egyszerűen megfogalmazott, gyorsan feldolgozható.
    2. A forma legyen letisztult, egyedi, a tartalomhoz illeszkedő.
    3. Egy tartalom mindig több megoldással kerüljön feldolgozásra (szöveg – kép – hang – videó), mert a többcsatornás ismeretátadás hatékonyabb a monoton tartalom befogadásnál.
    4. A tartalom megjelenítése ösztönözze az interaktivitást, mert a cselekvő tanulás jóval élvezetesebb és sikeresebb mint a passzív, befogadó tanulás.

Nézze meg bemutató tartalmunkat: A digitális tanulásról »