LMS

LMS = Learning Management System, digitális tanulási környezet, ahol biztosított a tananyagok struktúrált elérése, a résztvevők egymással és az oktatóval való kommunikációja, az előrehaladás és a tanulási eredmények nyomon követhetősége.

Related Entries