Ha már rendelkezésre áll a megfelelő formában és minőségben a digitális tananyag tartalom még mindig szükség van arra a tanulási környezetre, melyben a tartalmak elérhetővé és az eredmények mérhetővé tehetők a tanulási folyamatban résztvevők számára.

Fejlesztési elveink:

Illeszkedés: a tanulási környezet összetettsége és funkcionalitása illeszkedjen a megrendelő céljaihoz és a tanulásban részt vevők jellemzőihez.

Áttekinthetőség: az élményszerű tanulás feltétele, hogy a tanuló egyéni ütemben, egyéni tanulási utak mentén sajátíthassa el a tananyagot, ennek alapfeltétele az előrehaladás nyomon követhetősége, a magabiztos tájékozódás a tananyag tartalomban.

Motiváció: a felnőttek is igénylik a folyamatos és lehetőleg pozitív visszacsatolást a tanulás során, ezt digitális tanulási környezetben számos megoldással biztosíthatjuk számukra.