Minden oktatási cél egyedi legyen szó a cég belső képzéséről, vagy a szakterület szakmai ismereteinek átadásáról. A képzés akkor válhat hatékonnyá, ha a résztvevők számára a tanulás élményszerűvé tehető. Ebben segíthet a mikrolearning egységekből álló digitális tananyag.
Mikrolearning fejlesztési elveink:

  1. A tartalom legyen könnyen érthető, egyszerűen megfogalmazott, gyorsan feldolgozható.
  2. A forma legyen letisztult, a tartalomhoz illeszkedő.
  3. Egy tartalom mindig több megoldással kerüljön feldolgozásra (szöveg – kép – hang – videó), mert a többcsatornás ismeretátadás általában hatékonyabb.
  4. A tartalom megjelenítése ösztönözze az interaktivitást, mert a cselekvő tanulás jóval élvezetesebb és sikeresebb mint a passzív, befogadó tanulás.